Add Value och miljön

100% rPET i alla våra flaskor!

Add Value är en stor aktör inom profilerad dryck på den svenska marknaden, främst vatten. Väl medvetna om utmaningarna i detta jobbar vi hela tiden proaktivt med att få fram så hållbara lösningar som möjligt.  

Add Value tar hållbarhetsfrågan på ett stort allvar, bland annat genom att...

1. Alla våra PET-flaskor görs av 100% återvunnen plast, rPet.

2.  Av de flaskor vi säljer är absoluta merparten sådana som blåses upp till flaskor på plats i produktionen sekunden innan flaskan tappas med vatten. Detta gör att det inte blir några transporter på vägarna av tomma flaskor.

3. Vi erbjuder flaskor med etiketter av FSC-certifierat papper.

4. Vi har leverantörer som miljökompenserar för alla transporter. 

5.  9 av 10 flaskor/burkar återvinns hos Returpack och blir till nya flaskor om och om igen. Add Value har goda kontakter med Returpack och kan gärna förmedla kontakter och tips vidare. Just PET flaskor är utmärkta att återvinna och göra nya produkter av pga sin ljusa och genomskinliga plast. Returpack tar emot över 2,6 miljarder burkar och PET-flaskor varje år vilket gör Sverige till ett föregångsland gällande återvinning av burkar och PET-flaskor. Att panta burkar har vi gjort i över 40 år men redan på 50-talet fanns ett system för återvinning av glasflaskor. 

6.  Under 2024 kommer fastsittande korkar succesivt att introduceras på alla våra PET-flaskor. Anledningen är ett EU direktiv som syftar till att underlätta vid källsorteringen, öka mängden återvunnen plast och minska mängden slängda korkar på marken!

Genom att hela tiden utmana och aktivt söka leverantörer som tycker att miljön är lika viktig som vi så kan vi leverera väldigt bra produkter ur ett miljöperspektiv. 

Produktion

Att producera vatten är en jämförelsevis energisnål produktion. 

Våra flaskor Flexi 33 cl och Flexi 50 cl och Rapid 50cl produceras i en helt CO2-neutral process. Vår leverantör har täckt taket med solceller som ger energi till hela produktionen. 

Vår leverantör av Junior 30 cl och Vital 50cl köper sedan länge ”grön el” framställt från förnybar energi som sol, vind och vattenkraft. All produktion hos denna leverantör är certifierad enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001 som förpliktar att handla miljöriktigt i alla avseenden. 

Material

  • 100 % återvunnen plast i alla våra PET-flaskor 

Huvuddelen av all plast som skyddar flaskorna i sitt transportkolli är också återvunnen plast. 

För att minimera limmet på etiketten har vi på de flesta flaskorna idag den senaste "wrap-around" tekniken, dvs att etiketten hålls samman med en tunn limremsa vid överlappningen. Limmet är anpassat för att klara Returpacks regler för upplösning/återvinning. 

Transport

Vi spar många mil på vägarna genom att huvuddelen av alla våra flaskor blåses på samma plats som de fylls med vatten. Det gör att vi slipper transportera tomma färdigblåsta PET-flaskor på vägarna! 

Det har också varit viktigt för Add Value att endast använda fraktbolag som själva har ISO-miljöcertifikat samt tillämpar ”Eco-Driving”. 

När du köper in vatten, försök då att tänka smarta transportlösningar du också!

Vår leverantör av Flexi, Rapid och Exklusiv samt glasflaskor CO2 kompenserar alla transporter genom sitt partnerskap med ClimateParnter - ClimatePartner

Återvinning

Alla våra PET-flaskor och burkar både kan och ska återvinnas hos Returpack efter användning. Flaskorna blir i huvudsak till nya flaskor och går att återanvända flera gånger pga den ljusa färgen på plasten.

Vi har flera flaskor och burkar som också går att använda i Norge och Finland. Fråga oss gärna! 

Glasflaskor har ingen pant, men här redovisar Add Value försäljningen av glas till Svensk Glasåtervinning och betalar in avgift för glas direkt till dem. 

När året är slut räknar vi samman vilka volymer av wellpapp och plastemballage som vi förbrukat och betalar in avgifter och skatt för de aktuella mängderna. Hela tiden jobbar vi med att minimera vårt avtryck. 

https://pantamera.nu/pantsystem/varfor-pantar-vi/fran-forpackning-till-forpackning/

Har du förslag på hur Add Value kan arbeta ännu bättre ur ett hållbarhetsperspektiv så hör gärna av dig och berätta! Vi vill ligga i framkant därför att det är en nödvändighet med våra produkter. 

Kontakta oss