Add Value och miljön

100% återvunnen plast i alla våra flaskor!

Add Value är en stor aktör på den svenska vattenmarknaden. Genom att hela tiden utmana och aktivt söka leverantörer som tycker att miljön är lika viktig som vi så kan vi leverera helt OK produkter ur ett miljöperspektiv. 

Alla våra flaskor görs idag av 100% återvunnen plast, rPet och 9 av 10 flaskor blåses på plats i produktionen sekunden innan flaskan tappas med vatten. Detta gör att det inte blir några transporter på vägarna med tomma flaskor.

 

Lägg därtill att 9 av 10 flaskor/burkar återvinns hos Returpack och blir till nya flaskor om och om igen. Vi har goda kontakter med Returpack och kan gärna förmedla kontakter och tips vidare.

Produktion

Att producera vatten är en jämförelsevis energisnål produktion. 

Våra flaskor Flexi 33 cl och Flexi 50 cl och Rapid 50cl produceras i en helt CO2-neutral process med hjälp av solceller på hela taket av anläggningen! Vår leverantör har täckt taket med solceller som ger energi till hela produktionen. 

Vår leverantör av Junior 30 cl och Vital 50cl köper sedan länge ”grön el” framställt från förnybar energi som sol, vind och vattenkraft. All produktion hos dem är också certifierad enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001 som förpliktar att handla miljöriktigt i alla avseenden. 

Material

  • 100 % återvunnen plast i alla våra PET-flaskor 

Huvuddelen av all plast som skyddar flaskorna i sina transportkolli är också återvunnen plast. 

För att minimera limmet på etiketten har vi på de flesta flaskorna idag den senaste "wrap-around" tekniken, dvs att etiketten hålls samman med en tunn limremsa vid överlappningen. Limmet är anpassat för att klara Returpacks regler för upplösning/återvinning. 

Transport

Vi spar många mil på vägarna genom att huvuddelen av alla våra flaskor blåses på samma plats som de fylls med vatten. Det gör att vi slipper transportera tomma färdigblåsta PET-flaskor på vägarna! 

Det har också varit viktigt för Add Value att endast använda fraktbolag som själva har ISO-miljöcertifikat samt tillämpar ”Eco-Driving”. 

När du köper in vatten, försök då att tänka smarta transportlösningar du också!

Vår leverantör av Flexi, Rapid och Exklusiv samt glasflaskor CO2 kompenserar alla transporter genom sitt partnerskap med ClimateParnter - ClimatePartner

Återvinning

Alla våra PET-flaskor och burkar både kan och ska återvinnas hos Returpack efter användning. Flaskorna blir i huvudsak till nya flaskor och går att återanvända flera gånger pga av den ljusa färgen på plasten.

VI har flera flaskor och burkar som också går att använda i Norge och Finland. Fråga oss gärna! 

Glasflaskor har ingen pant, men här redovisar Add Value försäljningen av glas till Svensk Glasåtervinning och betalar in avgift för glas direkt till dem. 

När året är slut räknar vi samman vilka volymer av wellpapp och plastemballage som vi förbrukat och betalar in avgifter och skatt för de aktuella mängderna. Hela tiden jobbar vi med att minimera vårt avtryck. 

https://pantamera.nu/pantsystem/varfor-pantar-vi/fran-forpackning-till-forpackning/

Har du förslag på hur Add Value kan arbeta ännu bättre ur ett hållbarhetsperspektiv så hör gärna av dig och berätta! Vi vill ligga i framkant därför att det är en nödvändighet med våra produkter. 

Kontakta oss