Kontakta oss

Vi vill vara en del av lösningen 

All mänsklig aktivitet påverkar vår miljö.
Add Value jobbar ständigt med att utveckla utbudet av produkter till att bli så miljöneutrala som möjligt. Vi utmanar ständigt våra leverantörer med att ta fram nya lösningar. Transporter är den största miljöboven vid produktion av vatten.

Här har vi valt att lista några av de saker som vi har åstadkommit de senaste åren i vår strävan att minimera vår påverkan på miljön. 

Produktion

En liten del av våra CO2-utsläpp härrör från själva produktionen, mestadels genom strömförsörjningen till vår maskinpark men även uppvärmningen. Våra leverantörer av Flexi och Exklusiv använder till 100% solenergi idag för själva produktionen av vatten. Sedan 2008 köps av leverantören för Vital och Junior endast ”grön el” framställt från förnybar energi som sol, vind och vattenkraft. All produktion är certifierad enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001 som förpliktar att handla miljöriktigt i alla avseenden.

Material

Våra storsäljare Vital, Junior, Flexi och Exklusiv är alla framtagen för att innehålla så lite plast som möjligt utan att tumma på flaskans premiumkänsla. För att också minimera limmet på etiketten har vi på flaska Vital börjat med den senaste "wrap-around" tekniken, dvs att etiketten hålls samman med en tunn limmremsa vid överlappningen. Det gör "wrap-around" till Returpacks favorit vid återvinningen! För flaska Vital har vi också slutat använda wellpapp i packningen vilket fungerar lika bra och vilket så klart är bättre för miljön. 

Transport

Vi spar många mil på att vår flaska Vital blåses på samma plats som den fylls med vatten. Det gör att vi slipper köpa in och transportera tomma färdigblåsta PET-flaskor. All produktion sker också i vårt närområde i Sverige eller i Danmark. Det har också varit viktigt för +Add Value att endast använda fraktbolag som själva har ISO-miljöcertifikat samt tillämpar ”Eco-Driving”. 

Återvinning

För att bevara vår fina natur ansluter vi våra produkter till gällande återvinningssystem. PET-plasten tvättas och återvinns, till exempel som till nytt material i en fleecetröja eller som nya PET-flaskor. En återvunnen PET-flaska spar 67% i energiåtgång jämfört med en helt nytillverkad. I Sverige har vi sedan länge varit bortskämda med ett unikt återvinningssystem i form av AB Svenska Returpack. Det är därför med glädje vi kan konstatera att detta spridit sig vidare till våra grannländer i Norden. År 2009 gick +Add Value också med i den danska motsvarigheten Dansk Retursystem A/S, för att även år 2010 gå med i det finska Palpa Oy.
+Add Value är också medlemmar i Reparegistret samt Svensk Glasåtervinning