Kontakta oss

Vi vill vara en del av lösningen 

All mänsklig aktivitet påverkar vår miljö.
Add Value jobbar ständigt med att utveckla vårt utbud av produkter till att bli så miljöneutrala som möjligt. Vi väljer leverantörer och lösningar med stort fokus på miljön. Idag har vi bl a 100% återvunnen plast i våra flaskor Flexi och Rapid. 

Vi utmanar ständigt våra leverantörer med att ta fram nya, mera miljövänliga lösningar. Det händer mycket just nu och inom en snar framtid kommer materialen se annorlunda ut! Samtidigt måste vi hålla koll på livsmedelssäkerheten och renligheten i materialen. 

Add Value jobbar också aktivt med att ni som kunder ska återvinna era flaskor och burkar i så hög grad det bara går . Materialet kan användas igen! Vi har goda kontakter med Returpack och kan gärna förmedla dem vidare till er!

Här har vi valt att lista några av de saker som vi har åstadkommit de senaste åren i vår strävan att minimera vår påverkan på miljön. 

Produktion

En liten del av våra CO2-utsläpp härrör från själva produktionen, mestadels genom strömförsörjning till maskiner men även uppvärmning. Våra leverantörer av Flexi och Exklusiv använder idag till 100% solenergi för själva produktionen av vatten. 

Sedan 2008 köper vår leverantör för Vital och Junior endast ”grön el” framställt från förnybar energi som sol, vind och vattenkraft. All produktion är certifierad enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001 som förpliktar att handla miljöriktigt i alla avseenden. 

Material

Fr o m våren 2019 är det 100% återvunnen plast i våra flaskor Flexi och Rapid! Här används uteslutande återvunnen plast. 

Även våra storsäljare Vital och Junior tillverkas med så lite plast som möjligt utan att tumma på flaskans premiumkänsla. Ca 50 % av materialet i dessa flaskor är återvunnen PET. 

För att också minimera limmet på etiketten har vi på de flesta flaskorna idag den senaste "wrap-around" tekniken, dvs att etiketten hålls samman med en tunn limremsa vid överlappningen. Det gör "wrap-around" till Returpacks favorit vid återvinningen! 

Vi har också sedan länge tagit bort wellpapp i packningen av vatten - klart är bättre för miljön. 

Transport

Vi spar många mil på att huvuddelen av alla våra flaskor blåses på samma plats som de fylls med vatten. Det gör att vi slipper köpa in och transportera tomma färdigblåsta PET-flaskor på vägarna! 

Det har också varit viktigt för Add Value att endast använda fraktbolag som själva har ISO-miljöcertifikat samt tillämpar ”Eco-Driving”. 

När du köper in vatten, försök då att tänka smarta transportlösningar du också!

Återvinning

För att bevara vår fina natur ansluter vi våra produkter till gällande återvinningssystem. PET-plasten tvättas och återvinns, till exempel till nytt material i en fleecetröja, grytlappar, isoleringsmaterial eller som nya PET-flaskor. En återvunnen PET-flaska spar 67% i energiåtgång jämfört med en helt nytillverkad. I Sverige har vi sedan länge varit bortskämda med ett unikt återvinningssystem i form av AB Svenska Returpack. 

Det är därför med glädje vi kan konstatera att detta spridit sig vidare till våra grannländer i Norden. Add Value är idag anslutna till Returpacks motsvarigheter i både Norge och Finland. 

Add Value är också medlemmar i Reparegistret samt Svensk Glasåtervinning

https://pantamera.nu/pantsystem/varfor-pantar-vi/fran-forpackning-till-forpackning/

 

Har du andra förslag på hur Add Value kan arbeta ännu mera energieffektivt så hör gärna av dig och berätta! Vi vill ligga i framkant!