Kontakta oss

Vi vill vara en del av lösningen 

All mänsklig aktivitet påverkar vår miljö.
Vi inser att +Add Value är en del av problemet, men vi vill göra vårt allra bästa för att också vara en del av lösningen. Därför valde vi att för några år sedan kavla upp ärmarna och fundera igenom vad vi egentligen kan göra bättre. Här har vi valt att lista några av de saker som vi har åstadkommit de senaste åren i vår strävan att minimera vår påverkan på miljön. 

Produktion

En del av våra CO2-utsläpp härrör från själva produktionen, mestadels genom strömförsörjningen till vår maskinpark men även uppvärmningen. Sedan 2008 köper vi endast ”grön el” framställt från förnybar energi som sol, vind och vattenkraft. Vi har också valt att certifiera produktionen med den internationella miljöstandarden ISO 14001 som förpliktar att handla miljöriktigt i alla avseenden. Detta sammantaget har gjort att vi har lyckats minska våra CO2-utsläpp med hela 94 % mätt från 2008 av den del som härrör från själva produktionen. Detta är vi glada för! 

Material

Vår mesta sålda flaska, Vital, är framtagen för att innehålla så lite plast som möjligt utan att tumma på flaskans premiumkänsla. För att också minimera limmet på etiketten har vi på flaska Vital börjat med den senaste "wrap-around" tekniken, dvs att etiketten hålls samman med en tunn limmremsa vid överlappningen. Det gör "wrap-around" till Returpacks favorit vid återvinningen! För flaska Vital har vi också slutat använda wellpapp i packningen vilket fungerar lika bra och vilket så klart är bättre för miljön. 

Transport

Vi spar många mil på att vår flaska Vital blåses på samma plats som den fylls med vatten. Det gör att vi slipper köpa in och transportera tomma färdigblåsta PET-flaskor. All produktion sker också i vårt närområde i Sverige eller i Danmark. Det har också varit viktigt för +Add Value att endast använda fraktbolag som själva har ISO-miljöcertifikat samt tillämpar ”Eco-Driving”. 

Återvinning

För att bevara vår fina natur ansluter vi våra produkter till gällande återvinningssystem. PET-plasten tvättas och återvinns, till exempel som till nytt material i en fleecetröja eller som nya PET-flaskor. En återvunnen PET-flaska spar 67% i energiåtgång jämfört med en helt nytillverkad. I Sverige har vi sedan länge varit bortskämda med ett unikt återvinningssystem i form av AB Svenska Returpack. Det är därför med glädje vi kan konstatera att detta spridit sig vidare till våra grannländer i Norden. År 2009 gick +Add Value också med i den danska motsvarigheten Dansk Retursystem A/S, för att även år 2010 gå med i det finska Palpa Oy.
+Add Value är också medlemmar i Reparegistret samt Svensk Glasåtervinning

at WillStrohl.Modules.OpenGraph.OpenGraphWriter.OpenGraphStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
END OF LOG